GARANTIE & KLACHTEN


Garantie
Wij doen ons best om producten in goede conditie aan u te leveren. Helaas kan het gebeuren dat een product niet goed is of beschadigd raakt tijdens het transport. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. 
Indien er sprake is van een gebrek dan kunt u dit kenbaar maken door te mailen naar info@hutenmut.nl onder vermelding van de volgende informatie:

- factuurnummer
- reden van aanspraak op garantie 
- foto van het product / zending waar het omgaat 

Klachten
Mocht u een klacht hebben dan kunt u uw klacht volledig en duidelijk omschreven binnen 14 dagen na ontvangst van de producten e-mailen naar
 info@hutenmut.nl onder vermelding van het factuurnummer. 

Bij hut&mut ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door hut&mut binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord verwacht kan worden.

Hut&mut heeft in ieder geval 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien de klacht binnen deze periode niet opgelost is kunt u contact opnemen met onlinegeschillenbeslechting.

 

© 2017 - 2021 hutenmut | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel